Home

Wij heten u van harte welkom op de website van het wijkplatform Geleen Centrum.

Het wijkplatform vormt de schakel tussen gemeente en bewoners. Het doel daarvan is het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang in onze wijk.
Als u ons laat weten wat u belangrijk vindt in onze wijk dan proberen wij hiervoor draagvlak  te vinden bij de Gemeente en bij ander instanties. 
We proberen dan te bemiddelen in het vinden van of zoeken naar een oplossing . 
Om met ons in contact te treden kunt u gebruik maken van het  contactformulier.
Ook kunt u bellen met een van de bestuursleden.
Samen met de bewoners van de wijk wil het Wijkplatform zich inzetten voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat in het stadshart van Geleen.


Data bestuursvergaderingen en Groot Overleg 2016


Op de pagina 'Actueel' treft u de data waarop dit jaar de bestuursvergaderingen en het Groot Overleg (bestuur met Gemeente, Politie, PIW, e.d.) plaatsvinden. 


 

© 2012 Wijkplatform Geleen Centrum     Webontwikkeling: Mick Design