Buurtpreventie


Datum:  01-02-2015
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en andere partners. Het Wijkplatform steunt dit initiatief van harte. Opgeven kan door het invullen van het contactformulier op deze site. Zie de bijlage voor meer informatie.


Download het bijgevoegde PDF document
 

Burgerhart krijgt vervolg


Datum:  25-11-2014

Het project Burgerhart wordt de komende jaren gecontinueerd in de gemeente Sittard-Geleen. Vanaf 2010 is met Burgerhart een succesvol burgernoodhulpsysteem opgezet, met meer dan 1200 vrijwilligers en 37 reanimatiecirkels. ‘Door Burgerhart is de overlevingskans na een hartstilstand aanzienlijk toegenomen. Een dergelijk succesvol systeem moet daarom een vaste plek krijgen binnen onze gemeente’, vertelt wethouder Leon Geilen (o.a. zorg en welzijn).

Tot en met 2018 wordt Burgerhart onderhouden door de gemeente. Daarna wordt bekeken of Burgerhart op eigen benen kan staan. De gemeente is ingedeeld in 39 denkbeeldige cirkels, waarvan er 37 actief zijn. Alleen in de cirkels Stadbroek en Geleen Zuid West zijn nog niet genoeg vrijwilligers gevonden.

 

De cirkels staan voor 6-minuten zones. Vrijwilligers in deze cirkel kunnen zo binnen zes minuten bij een slachtoffer ter plaatse zijn. In het midden van iedere cirkel bevindt zich een defibrillator (AED) die bij de reanimatie gebruikt kan worden. Dit scheelt kostbare tijd bij behandeling van een slachtoffer in afwachting van de ambulance. Binnen iedere cirkel zijn 30 tot 50 vrijwilligers nodig als AED hulpverlener binnen het burgernoodhulpsysteem. 

Is er een hartstilstand binnen een cirkel, dan wordt altijd 112 gebeld. De meldkamer stuurt dan twee ambulances naar de plaats van de melding. De burgerhulpverleners ontvangen een SMS-bericht. Een aantal krijgt de opdracht naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren. Anderen krijgen de opdracht om de dichtstbijzijnde AED te halen en naar het slachtoffer te gaan. Dit SMS-bericht wordt naar meerdere hulpverleners tegelijk gestuurd. Zo is de kans groter dat een van hen in de gelegenheid is om hulp te bieden en er dus niet alleen voor staat.

  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende

© 2012 Wijkplatform Geleen Centrum     Webontwikkeling: Mick Design