Cameratoezicht in centrum Geleen


Datum:  30-05-2014


Het camerasysteem in de centra van Sittard en Geleen is ingericht. Het systeem is inmiddels operationeel. In total zijn 57 camera’s geïnstalleerd en is de infrastructuur voor die camera’s aangelegd. 

De camera’s zijn opgehangen in de uitgaansgebieden en aanloopstraten in Sittard en Geleen. In Geleen is dat de Markt, Annastraat, Rijksweg Centrum en de omgeving van zalencentrum De Hanenhof (Herenhof). 

Daarnaast is er de mogelijkheid om een mobiele camera in te zetten tijdens evenementen, voetbalwedstrijden of op onveilige plekken in de centra. Daarvoor is een gebied aangewezen in de schil rond beide uitgaanscentra en rond het Fortuna Sittard-stadion. Het cameratoezicht moet bijdragen aan het verbeteren van de veiligheidsbeleving in de centra van Sittard en Geleen.

 

De camerabeelden worden tijdens het uitgaan op vrijdag- en zaterdagavond en -nacht en bij risicovolle evenementen live uitgekeken door een cameraobservant op het politiebureau in Sittard. Zo kan beter toezicht worden gehouden, waardoor politie sneller kan ingrijpen bij verstoring van de openbare orde, het plegen van geweld of criminaliteit. Buiten de uitgaansmomenten wordt niet live uitgekeken door een observant. Op die momenten nemen de camera's beelden op. Wanneer strafbare feiten met de camera zijn vastgelegd kunnen deze beelden worden gebruikt voor de opsporing van daders. De camerabeelden worden maximaal vier weken opgeslagen. Er wordt nadrukkelijk niet in woningen gefilmd, daarvoor zijn privacyzones voorgeprogrammeerd in het camerasysteem. 

Stadsdeelprogramma 2013 - 2016


Datum:  17-12-2013

Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft recent de leefbaarheidagenda 2025 en de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 gepubliceerd. In de leefbaarheidagenda staat beschreven hoe de stad er in 2025 uit zou kunnen zien. De stadsdeelprogramma’s beschrijven welke punten de komende jaren aandacht krijgen. In het bijgevoegde bestand in pdf treft u het stadsdeelprogramma.


Download het bijgevoegde PDF document
 
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende

© 2012 Wijkplatform Geleen Centrum     Webontwikkeling: Mick Design