Verslag Groot Overleg dd 16 september 2015


Datum:  20-09-2015
Op 16 september heeft het bestuur van het Wijkplatform overleg gevoerd met de gemeente. Jammer genoeg waren door vakanties de Politie en PIW niet aanwezig op de vergadering.

De volgende punten zijn aan de orde gekomen:
- Overlast nieuwe Markt; de overlast is nadrukkelijk afgenomen. Een deel van de jongeren zit nu op de trappen bij het oude Gemeentehuis maar veroorzaakt daar op dit moment amper overlast. 
- Banken nieuwe Markt; deze banken worden voorlopig niet terug geplaatst. In plaats daarvan worden 12 verrijdbare bankjes geplaatst die door de ondernemers in het centrum geadopteerd zijn.
Het plaatsen van banken in het centrum wordt meegenomen in de her inrichting van de openbare ruimte in het kader van de upgrading van het centrum.
- Overlast (brom)fietsers/auto's; de BOA's verbaliseren evenals agenten (niet in uniform).
- Geluidsoverlast; bewoners klagen over geluidsoverlast veroorzaakt door horeca ondernemingen in het centrum. Het idee bestaat dan men zich niet aan de vergunningen houdt. De Gemeente geeft aan te gaan controleren.
- Verkoop Hanenhof; intentieverklaring betreffende de verkoop is getekend.
- Rampenplan chemelot; dit plan is aangepast en wordt in een volgende bijeenkomst toegelicht.
- Op 14 oktober staat in het kader van de week van de veiligheid het mobile media lab van 9.00 tot 16.00 uur op de nieuwe Markt te Geleen. 

Kwaliteitsschouw


Datum:  11-07-2015
Maandag 6 juli heeft de jaarlijkse kwaliteitsschouw in het centrum van Geleen plaatsgevonden. Aan deze schouw namen vertegenwoordigers van de politie, gemeente, ondernemers en het wijkplatform deel. De aktielijst van deze schouw treft u in de bijlage aan.

Download het bijgevoegde PDF document
 
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende

© 2012 Wijkplatform Geleen Centrum     Webontwikkeling: Mick Design