Doelstellingen

Het wijkplatform heeft zich de volgende doelen gesteld:


  • Het behouden van de leefbaarheid in de wijk Geleen Centrum in het kader van de burgerparticipatie in de gemeente Sittard-Geleen
  • Bewoners meer invloed geven op de overheidsmaatregelen
  • Het verbeteren van de sociale samenhang in de wijk
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W over onderwerpen die de wijk aangaan
Het bestuur is betrokken bij de wijk en woont ook zelf in de wijk. Het bestuur kan echter niet alles zien en het is daarom van belang dat de bewoners uit de wijk punten aandragen waarmee het bestuur vervolgens aan de slag kan. De bewoners van de wijk zijn onze ogen en oren en we stellen het op prijs als u iets meldt. Gebruik hiervoor het contactformulier. Het gebruik van het contactformulier heeft onze voorkeur maar u kunt natuurlijk ook bellen of een van onze bestuursleden aanspreken.
Samen met de bewoners houden we onze wijk leefbaar !

© 2012 Wijkplatform Geleen Centrum     Webontwikkeling: Mick Design