Stadsdeelplan

De Gemeente Sittard-Geleen heeft een stadsdeelplan 2009-2012 voor stadsdeel 2 Westelijk Geleen opgesteld. Dit stadsdeel omvat de kernen: Geleen Centrum incl. Krawinkel, Geleen-Noord incl. De Haese, Lindenheuvel, industriepark Chemelot/DSM.


Het is de eerste versie van de stadsdeelplannen voor de gemeente Sittard-Geleen, die een belangrijke mijlpaal vormen in de ontwikkeling van het wijkgericht werken. 


In de stadsdeelplannen 2009-2012 wordt per thema aangegeven wat het stedelijk beleid en de kwaliteitsambitie voor het stadsdeel is. Dit betreft een korte samenvatting van andere gemeentelijke beleidsstukken. 

Per thema wordt het werkveld verhelderd met objectieve en subjectieve informatie, waarna op basis van een sterkte - zwakte analyse (SWOT) de verschillen tussen de gewenste en de feitelijke situatie worden neergezet. Vervolgens wordt ingegaan op lopende projecten (basiskwaliteit) en waar nodig en mo- gelijk worden scenario’s en/of (beleidsmatige) speerpunten benoemd.


Onderstaande thema’s worden uitgewerkt:
  • Wonen
  • Winkelvoorzieningen
  • Beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte
  • (Sociale) veiligheid
  • Maatschappelijke voorzieningen:
  • Jeugd en vrije tijd
  • Ouderen en voorzieningen
  • Basisonderwijs
  • Sport- en speelvoorzieningen
  • Gemeenschapsaccommodaties
Na overleg met de experts uit het veld en de dorps- en wijkplatforms zal het gemeente- bestuur de prioriteiten vaststellen. De daaruit voorvloeiende sociale of fysieke projecten worden opgenomen in de gemeentebegroting en de stadsdeelprogramma’s en worden onder regie van de stadsdeelmanager samen met partnerorganisaties uitgevoerd. 

Wij bevelen van harte aan om het stadsdeelplan te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben of een opmerking willen maken dan horen wij dat graag. 

Door op de volgende link te klikken krijgt u toegang tot de webpagina met daarop de stadsdeelplannen Sittard-Geleen: Stadsdeelplannen 


© 2012 Wijkplatform Geleen Centrum     Webontwikkeling: Mick Design