Veiligheid

Het is in alle gevallen belangrijk om klachten te melden aan bevoegd gezag b.v. Gemeente of Politie.
Melden is met name belangrijk omdat politie en Gemeente obv van deze meldingen naar aantal en soort hun beleid bepalen. 
Melden we niets meer dan zou er ten onrechte het idee kunnen ontstaan dat er geen probleem is of dat het probleem inmiddels zoveel minder is dat er geen acties meer nodig zijn.
Het is dus altijd zaak om zelf problemen bij bevoegd gezag te melden.


Meldingen aan Gemeente


Bij de Gemeente kunt een melding doen over zaken als:
 • overvolle openbare afvalbakken
 • volle glas- en kledingcontainers
 • hondenpoepoverlast
 • zwerfvuil / afvaldump
 • illegaal stoken
 • milieuvervuiling
 • onveilige verkeerssituaties
 • defecte openbare verlichting (lantaarnpalen)
 • onveilige ('enge') plekken
 • drugsoverlast
 • loslopende honden
 • plaagdieren (zoals steenmarters, ratten)
 • vernielingen van openbare speeltoestellen, verkeersaanduidingen, buitenmeubilair


U kunt deze melding telefonisch 14 046 of via internet Gemeente Sittard-Geleen


Meldingen aan Politie


Voor meldingen over overlast door bv. geluid, hangjongeren, dreigende situaties of strafbare feiten kunt u telefonisch contact opnemen met de politie.
Meldingen over spoedeisende zaken via 112 en voor niet spoed eisende zaken via 0900-8844. U kunt ook melden via 'misdaad anoniem' telefoon 0800-7000.


Openbare verlichting


Brandt de openbare verlichting niet, meldt dit dan aan de beheerder via telefoonnummer 088-8572185. 
Het kan even duren voordat reparatie heeft plaatsgevonden omdat Ziut dit meeneemt in periodieke inspectie/reparatierondes.
Vormt volgens u de defecte lamp een risico voor veiligheid, neem dan direct contact op met de Gemeente. Zij zal op haar beurt contact opnemen met Ziut en hun vragen om versneld te repareren. Bent u van mening dat een defecte lamp een ernstig gevaar vormt voor de veiligheid, neem dan contact op met de gemeente. Zij kunnen er bij Ziut op aandringen de reparatie sneller ter hand te nemen.


Meldingen bij woningcoöperaties


Is er iets in de openbare ruimte van een woningcoöperaties niet in orde neem dan met hun contact op.
Zo wonen 046 - 420 96 66 
Woonpunt 046 - 474 77 61   
Dat geldt ook voor klachten over huurders en overlast rond huurwoningen.


© 2012 Wijkplatform Geleen Centrum     Webontwikkeling: Mick Design